Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
Hoca Bedrettin Mah. Cumhuriyet Cad. No:18 Milas / MUĞLA adresinde mukim MONOSPOR ile ______________________ adresinde mukim _______ (bundan böyle kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde mutabık kalınarak imzalanmıştır. (İşbu Sözleşme'de MONOSPOR her biri ayrı ayrı "Taraf" ve beraberce "Taraflar" olarak adlandırılacaktır.)
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 
İşbu Sözleşme'nin konusu, Müşteri'nin MONOSPOR' ait https://www.monospor.com/ adresli internet sitesi ve/veya bu sitenin çatısı altında bulunan https://www.monospor.com/ sitesinden ("Site") elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme'de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme'de satış fiyatı belirtilen ürünlerin ("Ürün/Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
3.SÖZLEŞMEYE KONU MAL VEYA HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT 
İşbu Sözleşme'nin konusunu oluşturan Ürün veya Ürünler'in cinsi, miktarı, markası, modeli, rengi ve KDV dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir:
4.TARAFLARIN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
4.1. Müşteri, işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler'in temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimi, teslimat süresi, teslimat masraflarının Müşteri tarafından karşılanacağı, MONOSPOR'un tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.2. Müşteri, satışa konu Ürün veya Ürünler'in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünler'in siparişin verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Ürün veya Ürünler'in teslimatı; stokun müsait olması ve bedelinin MONOSPOR'un hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. MONOSPOR, siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde Ürün veya Ürünler'i Müşteri'nin işbu Sözleşme'de belirtilen teslimat adresine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.4. MONOSPOR, 30 (Otuz) günlük teslimat süresi içerisinde Müşteri'ye bulunacağını yazılı bir bildirimle teslimat süresini 10 (On) günlük süre ile uzatma hakkını saklı tutar. 
4.5. MONOSPOR, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler'in, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Müşteri'ye teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.6. MONOSPOR, monospor.com web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların ya da kampanya kapsamında ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse tüm kampanya dahilindeki ürün veya ürünlerin teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını taahhüt eder. 
4.7. Müşteri, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler'i teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış ve benzeri hasarlı ve ayıplı Ürün veya Ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. 
4.8. Müşteri, kargo şirketinden teslim aldığı Ürün veya Ürünler'in kendisine eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra Ürün veya Ürünler'in özenle korunması borcu, Müşteri'ye aittir. 
4.9. Taraflar, Ürün veya Ürünler'in tesliminden sonra Müşteri'ye ait kredi kartının Müşteri'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün veya Ürünler'in bedelini MONOSPOR ödememesi halinde, Müşteri kendisine teslim edilmiş olan Ürün veya Ürünleri 3 (Üç) gün içinde MONOSPOR'a göndermekle yükümlü olduğunu, bu durumda oluşacak teslimat giderlerinin Müşteri'ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.10. Herhangi bir nedenle Ürün veya Ürünler'in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, MONOSPOR işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Böyle bir durumda Ürün veya Ürünler Müşteri'ye teslim edilmiş ise Müşteri, Ürün veya Ürünler'i 3 (Üç) gün içerisinde MONOSPOR'a teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.11. Taraflar, Ürün veya Ürünler'in Müşteri'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması durumunda, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden MONOSPOR'un sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.12. MONOSPOR, haklı bir gerekçesi olması durumunda Sözleşme'deki ifa süresi dolmadan Müşteri'ye eşit kalite ve fiyatta başka Ürün veya Ürünler tedarik edebilir. MONOSPOR Ürün veya Ürünler'in ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme'nin ifa süresi dolmadan Müşteri'ye bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (On) iş günü içerisinde Müşteri'ye iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ve arızalı veya bozuk olan Ürün veya Ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için MONOSPOR'a gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri MONOSPOR tarafından karşılanacaktır. 
4.13. Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, Ürün veya Ürünler'i Müşteri'ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün veya Ürünler'in Müşteri'nin işbu Sözleşme'de belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı MONOSPOR'U sorumlu tutulamaz. 
4.14. MONOSPOR, sipariş konusu Ürün ve Ürünler'in Müşteri'ye tesliminin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri'ye bildirir ve Müşteri'ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 
4.15. MONOSPOR, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler'i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, Ürün veya Ürünler'in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri'nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 
4.16. Müşterinin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda işbu Sözleşme'de belirtilmiş olan taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşteri, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 
4.17. Müşteri'nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, MONOSPOR'un bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.
5. CAYMA HAKKI 
5.1. Müşteri, Ürün veya Ürünler'in işbu Sözleşme'de belirtilen teslimat adresine tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. 
5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde MONOSPOR'a faks, telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve iade edilmek istenen Ürün veya Ürünler'in işbu Sözleşme'nin 6. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve MONOSPOR tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: i. Müşteri'nin işbu Sözleşme'de belirttiği teslimat adresine teslim edilen Ürün veya Ürünler'in faturası, (İade edilmek istenen Ürün veya Ürünler'in faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır).Ürün veya Ürünler'in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak MONOSPOR'a teslim edilmesi gerekmektedir. 
5.3. Madde 5.2'de sayılanların MONOSPOR'a ulaşmasını takip eden 10 (On) iş günü içinde Ürün veya Ürünler'in bedeli Müşteri'ye iade edilir 
5.4.Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen Ürün veya Ürünler'in kargo bedeli Müşteri tarafından karşılanacaktır. 
5.5. Ürün veya Ürünler   
MONOSPOR'a iade edilirken, teslim sırasında Müşteri'ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da  MONOSPOR'a iade edilmesi gerekmekte olup faturanın Ürün veya Ürünler ile birlikte ya da en geç Ürün veya Ürünler'in gönderilmesinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde MONOSPOR'a  gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, Ürün veya Ürünler aynı şekilde karşı ödemeli olarak Müşteri'ye geri gönderilecektir. 

5.6. İade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Müşteri tarafından imzalanacaktır.
6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 
6.1. Niteliği itibariyle; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. 
6.2. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. · Her türlü Kozmetik Ürün · İç Giyim Ürünleri · Küpe, · Mayo, bikini · Terlik, ayakkabı · Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü · Her türlü yazılım ve programlar · Kitap, dergi · DVD, VCD, CD ve kasetler · Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
7.İPTAL VE İADE PROSEDÜRÜ 
7.1. İptal: Sipariş verilen ürünler kargoya verilmeden önce, 0 252 512 20 20 numaralı telefondan arayarak yada [email protected] adresine e-posta'dan MONOSPOR'a bildirim yapılarak iptal edilebilir. 
7.2. İade: Müşteri tarafından iade edilen Ürün öncelikle MONOSPOR tarafından incelenir. İade edilmek istenen Ürün işbu Sözleşme ile belirlenen şartlara uygun ise iade prosedürü başlatılır. İade onaylandığında, yasal süre olan 10 (On) iş günü içerisinde Ürün ücreti Müşteri'nin kredi kartı hesabının bulunduğu bankaya iade edilir. Bu süre Müşteri tarafından iade edilen Ürün'ün MONOSPOR tarafından teslim alındığı tarihte başlar. Ürün'ün ücreti 10 (On) iş günü içerisinde ilgili bankaya iadesinden sonra Müşteri'nin hesabına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. MONOSPOR tarafından 10 (On) iş günü içerisinde ilgili bankaya ödeme yapılmış olmasına rağmen, bankanın iade süresini uzatmasından MONOSPOR sorumlu değildir. 
7.3. Müşteri,iade etmek istediği Ürün'ü göndermeden önce 0 252 512 20 20 numaralı telefonu arayarak yada [email protected] adresinden e-posta göndererek MONOSPOR'a bildirim yapılmalıdır. 
7.4. Site'den satın alınan Ürün'ler MONOSPOR'un ürün stoku ve gamı uygun olduğu takdirde renk/beden değişim işlemi yapılabilir. 
7.5. İadeler mutlak surette ürünün orijinal ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. Müşteri'nin, iade etmek istediği Ürün ile birlikte tüm kopyaları ile faturanın aslını da MONOSPOR'a göndermesi gerekmektedir. Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen Ürünler için kargo ücreti Müşteri tarafından karşılanacaktır. Eğer Ürün ayıplı ise iade ücreti, anlaşmalı kargo hizmetleri kullanılmak kaydıyla, MONOSPOR'a aittir.
8. YETKİLİ MAHKEME 
İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile MONOSPOR'un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
9. SON HÜKÜMLER 
İşbu Sözleşme 9 (Dokuz) madde ve 6 (Altı) sayfadan ibaret olup Taraflar'ca __.__.____ tarihinde akdedilmiştir. www.monospor.com web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MONOSPOR MÜŞTERİ

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR